KONTAKT


Międzyszkolny Integracyjny Klub Sportowy "JUNIOR" w Oleśnicy
ul. Św. Jadwigi 1a, 56-400 Oleśnica
e-mail: miks-junior@wp.pl
NIP 911-19-01-515, REGON 020218597
Konto: 56 9584 0008 2001 0012 9248 0001, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy